អាហារ ៣ ក្រុម ដែលយើងគួរទទួលទានរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីសុខភាព

សុខភាព៖ អាហារ ៣ ក្រុម ដែលយើងទទួលទានរាល់ថ្ងៃ គឺជាប្រភេទអាហារផ្ដល់ថាមពល បង្កើនការលូតលាស់សរីរាង្គ ការពារ និងប្រឆាំងជម្ងឺ ។ ខាងក្រោមនេះ ជាការបញ្ជាក់ជូននូវអាហារទាំង ៣ ក្រុម ។ ១. អាហារថាមពល ផ្ដល់នូវកម្លាំង និង ចំហេះ៖ អាហារប្រភេទស្ករ មិនថាស្ករអ្វីនោះទេ ដូចជាស្ករអំពៅ ស្ករត្នោត ឬទឹកឃ្មុំ ។ អាហារប្រភេទម្សៅមានដូចជានំប៉័ង នំបញ្ចុកជាដើម។ អាហារប្រភេទខ្លាញ់ និងប្រេងរុក្ខជាតិគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់…